Kindercommunicatie
Zo open en nieuwsgierig als kinderen kunnen zijn, zo stellen wij ons ook graag op. Bovendien leven wij ons graag in hun belevingswereld in. Weltevrede Communicatie en ontwerpbureau De Groen Design hebben vanuit deze gedeelde interesse hun krachten gebundeld.

Uiteraard passen we onze ideeën en bijvoorbeeld het taalgebruik aan op de specifieke doelgroep. Zo maken we communicatiemiddelen voor kinderen en jongeren –van peuters tot pubers– en voor organisaties die voor of met kinderen werken (zoals scholen en kinderopvang). Als u dit wenst kunnen wij het gehele productieproces of delen daarvan ondersteunen; projectmanagement, tekstproductie, vormgeving, drukwerkbegeleiding en implementatie. Wij ontwikkelen onder andere lesmaterialen, webteksten, folders, jaarverslagen en huisstijlen.